ปูพื้นฐานในการ ปลูกบอนไซ

การ ปลูกบอนไซ (Bonsai) เป็นศิลปะแบบญี่ปุ่นที่ต้องการความอดทนและความประณีต เพื่อสร้างพืชที่มีลักษณะเล็กกระทัดรัดและสวยงามในแบบของต้นไม้จริงที่เติบโตในธรรมชาติ นี่คือพื้นฐานที่ควรทราบเมื่อต้องการปลูกบอนไซ

 • การเลือกพืช: ไม้ป่า, ไม้ผล, และไม้ดอกสามารถเป็นบอนไซได้ แต่ต้องเลือกต้นที่มีรากและกิ่งที่ยืดหยุ่น
 • การเลือกกระถาง: กระถางบอนไซควรมีรูสำหรับการระบายน้ำ และขนาดของกระถางควรเหมาะกับขนาดของต้นไม้
 • ดิน: การเลือกดินที่เหมาะสมสำหรับพืชที่คุณเลือก เช่น ดินร่วน, ดินทราย, หรือดินร่วนปนทราย
 • การให้น้ำ: ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรให้น้ำเกินไป การให้น้ำควรทำในตอนเช้าหรือเย็น
 • การตัดแต่ง: การตัดแต่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างรูปร่างของบอนไซ เพื่อให้มีลักษณะที่ต้องการ
 • การรักษาและป้องกันโรค: ต้องตรวจสอบบอนไซอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและรักษาโรคและแมลงที่อาจเกิดขึ้น
 • การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างโภคภัณฑ์ และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้

ศิลปะการปลูกบอนไซ ต้องใช้เวลาและความอดทน แต่เมื่อได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามแล้ว ความพยายามที่ใช้จะเป็นสิ่งที่คุณภาพและมีค่าต่อใจนักปลูกมากๆ

พืชที่ใช้ ปลูกบอนไซ

บอนไซ เป็นศิลปะปลูกบอนไซในกระถาง เพื่อให้มีลักษณะเล็กแต่มีรูปร่างและโครงสร้างเหมือนต้นไม้ในธรรมชาติที่โตเต็มวัย ดังนั้น, พืชมากมายสามารถใช้สร้างเป็นบอนไซได้ นี่คือพืชที่ใช้ปลูกบอนไซ ที่นิยมใช้สำหรับการปลูกบอนไซ

 • Ficus (ไม้ไทร): เป็นพืชที่นิยมใช้สร้างบอนไซมากที่สุด เนื่องจากรากและกิ่งยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวในเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้
 • Juniperus (ไม้จูนิเปอร์): ของญี่ปุ่นสร้างรูปร่างสวยงาม และมีกลิ่นที่สดชื่น
 • Pinus (ไม้สน): สามารถสร้างเป็นบอนไซที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่โตในภูเขาได้
 • Acer (ไม้เมเปิ้ล): มีใบที่สวยงาม และสามารถเปลี่ยนสีตามฤดูกาล
 • Ulmus (ไม้เอล์ม): สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมต่างๆ และมีรูปร่างที่เหมือนต้นไม้ในธรรมชาติ
 • Carmona (ไม้ฟูกิ้น): มีดอกที่สวยงาม และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ร้อน
 • Azalea (ไม้อะซาเลีย): ดอกสวยงามและมีสีสันที่หลากหลาย
 • Bougainvillea (ไม้เฟื่องฟ้า): ดอกสวยงามและมีสีสันที่สดใส

นอกเหนือจากพืชที่กล่าวมาแล้ว ยังมีพืชและต้นไม้อื่นๆ ที่สามารถปลูกเป็นบอนไซได้ การเลือกพืชขึ้นอยู่กับสไตล์, ที่ตั้ง, และเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่คุณมี

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ปลูกบอนไซ

อุปกรณ์ในการปลูกบอนไซ เมื่อพูดถึงการปลูกบอนไซ หรือการปลูกพืชในทั่วไป มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลและสร้างรูปร่างให้กับต้นไม้ นี่คือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ควรมี

 • กรรไกรตัดกิ่ง: สำหรับการตัดแต่งกิ่ง มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันเพื่อใช้สำหรับงานที่ต่างกัน
 • กรรไกรตัดใบ: มีขอบที่แหลมยาว เพื่อใช้ตัดใบโดยไม่ทำลายใบที่อยู่ข้างเคียง
 • กรรไกรตัดราก: สำหรับการตัดรากเมื่อทำการย้ายกระถาง หรือการตัดแต่งราก
 • เครื่องมือพันลวด: เป็นเครื่องมือสำหรับการพันลวดรอบกิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงและคงที่รูปร่างของกิ่ง
 • ลวด: ใช้สำหรับการทำรูปร่างกิ่ง มีหลายขนาดและความหนา
 • แปรง: ใช้ในการทำความสะอาดต้นไม้ โดยเฉพาะที่กิ่งและเถา
 • ส้อม: ใช้ในการพลิกดินและระบายอากาศเวลาย้ายกระถาง หรือตัดแต่งราก
 • กระถางบอนไซ: ควรเป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำ และเหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของต้นไม้
 • ดิน: มีหลายประเภท และควรเลือกดินที่เหมาะสมกับต้นไม้ที่คุณเลือกปลูก
 • ปุ๋ย: สำหรับการบำรุงต้นไม้ มีทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
 • น้ำ: รดน้ำควรใช้น้ำที่ไม่มีสารเคมีมาก
 • ฉีดพ่น: สำหรับการฉีดน้ำและฉีดสารป้องกันโรค

เครื่องมือเหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐาน ในการปลูกบอนไซที่มีระดับความซับซ้อนมากขึ้น อาจจะต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม การดูแลบอนไซควรทำด้วยความรักและความใส่ใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การดูแลรักษาบอนไซ

การดูแลรักษาบอนไซจำเป็นต้องมีความอาบัติ ความเอาใจใส่ และความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของต้นไม้ การดูแลรักษาบอนไซมีขั้นตอนและสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังนี้

 1. การให้น้ำ: ควรให้น้ำบอนไซอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรทำให้ดินแฉะเนื่องจากสามารถทำให้รากเน่า การให้น้ำควรให้ตอนเช้าหรือเย็น และตรวจสอบความชื้นของดินก่อนการรดน้ำ
 2. การใส่ปุ๋ย: ควรใส่ปุ๋ยตามความต้องการของต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงการเจริญเติบโต
 3. การตัดแต่ง: ตัดแต่งกิ่งและใบเพื่อให้มีรูปร่างและโครงสร้างตามที่ต้องการ นอกจากนั้นยังช่วยในการลดการแข่งขันของกิ่งและใบในการได้รับแสงแดด
 4. การย้ายกระถาง: ควรย้ายกระถางเมื่อรากเต็มกระถาง หรือดินเริ่มหมดสมรรถภาพ การย้ายกระถางยังช่วยตัดแต่งรากและเปลี่ยนดินใหม่
 5. การใช้ลวด: ใช้ลวดเพื่อปรับรูปร่างของกิ่งตามที่ต้องการ แต่ควรใช้ลวดที่เหมาะสมและต้องระวังไม่ให้ทำลายกิ่ง
 6. ป้องกันโรคและแมลง: ต้องตรวจสอบบอนไซอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาโรคและแมลง หากพบควรรักษาโดยใช้สารป้องกันโรคและศัตรูพืชที่เหมาะสม
 7. สภาพแวดล้อม: บอนไซควรวางในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอ และไม่ควรวางในที่ที่มีลมแรงเนื่องจากจะทำให้ต้นไม้หักหรือกระถางพลิกตก
 8. ดิน: การเลือกดินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ดินควรมีการระบายน้ำที่ดีและมีสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ปลูก

การดูแลบอนไซต้องอาศัยความอดทนและความอาบัติ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ และความรัก

การให้น้ำและการป้องกันโรค

การดูแลบอนไซ การให้น้ำและการป้องกันโรคเป็นส่วนสำคัญของการเลี้ยงบอนไซให้แข็งแรงและสมบูรณ์

 1. การให้น้ำ
  • ความชื้นของดิน: ปริมาณการให้น้ำควรขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน. ควรตรวจสอบความชื้นโดยการจุ่มนิ้วลงในดินเล็กน้อย เพื่อรู้ว่าดินยังมีความชื้นอยู่หรือเปล่า
  • รดน้ำเมื่อดินแห้ง: รดน้ำเมื่อพบว่าดินแห้งเสียบริมาณ 2-3 ซม. จากผิวดิน
  • การระบายน้ำ: ดินที่ใช้สำหรับบอนไซควรมีการระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันรากเน่า
  • เวลาในการรดน้ำ: ควรรดน้ำในเวลาเช้าหรือเย็นเมื่ออากาศไม่ร้อนจัด เพื่อลดการระเหยของน้ำ
 2. การป้องกันโรค
  • การตรวจสอบสม่ำเสมอ: ตรวจสอบต้นไม้บ่อย ๆ เพื่อตรวจหาอาการไม่ปกติหรือการระบาดของแมลง
  • การระบายน้ำ: ควรให้ดินมีการระบายน้ำที่ดี เนื่องจากดินแฉะสามารถทำให้เกิดโรครากเน่า
  • เครื่องมือ: ควรทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งบอนไซเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
  • ป้องกันแมลง: ใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเมื่อต้องการ แต่ควรเลือกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นไม้
  • สภาพแวดล้อม: ยังคงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ต้นไม้ให้แห้งเป็นปกติ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • การหมุนต้นไม้: หากวางบอนไซในแดด เคลื่อนที่หรือหมุนต้นไม้เป็นระยะ เพื่อให้ได้แดดทั่วถึง การได้รับแสงแดดเพียงพอจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ต้นไม้

การดูแลบอนไซเป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความอาบัติ การดูแลให้น้ำและป้องกันโรคเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บอนไซของคุณมีสุขภาพดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

รูปร่างและการตัดแต่ง

ศิลปะการปลูกบอนไซ เป็นศิลปะและวิทยาในการปลูกต้นไม้เล็กในกระถางเพื่อสร้างรูปร่างและลักษณะที่ต้องการ การตัดแต่งกิ่งและใบเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ต้นบอนไซเติบโตตามรูปร่างที่ต้องการ แต่ก่อนเริ่มตัดแต่งควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างต่าง ๆ ของบอนไซ

 1. รูปร่างของบอนไซ
  • ตั้งตรง (Formal Upright): ต้นไม้ยืนตรงสม่ำเสมอโดยไม่มีการบิดงอ
  • เอนตั้ง (Informal Upright): ต้นไม้ยืนตั้งแต่มีการบิดงอเล็กน้อย
  • ราว (Slanting): ต้นไม้มีการเอนไปทางด้านหนึ่ง
  • ซ้อน (Cascade): ต้นไม้รูปร่างเหมือนกับน้ำตกที่ตกลงมา
  • ซ้อนกึ่ง (Semi-Cascade): ลักษณะคล้ายรูปร่างซ้อน แต่ไม่ลึกถึงขั้นต่ำสุดของกระถาง
  • ซ้อนกลับ (Windswept): ต้นไม้มีลักษณะเหมือนถูกลมพัดเข้ามาจากด้านหนึ่ง
  • แบบแผน (Formal Broom): ต้นไม้มีกิ่งแฉกออกเป็นระดับๆ เหมือนรูปแบบของไม้กวาด
  • มัลติ-ยอด (Multi-Trunk): มีหลายลำต้นเกิดขึ้นจากรากเดียวกัน
 2. การตัดแต่ง
  • เลือกต้นไม้: เลือกต้นไม้ที่มีศักยภาพสำหรับรูปร่างที่ต้องการ
  • กำหนดรูปร่าง: ก่อนตัดแต่งควรมีแผนและรูปร่างที่ต้องการในใจ
  • การตัดกิ่ง: ตัดกิ่งที่ไม่จำเป็น หรือที่ขึ้นมาในทิศทางที่ไม่ต้องการ เช่น กิ่งที่ขึ้นด้านล่างของลำต้น หรือกิ่งที่ขึ้นเป็นรูปทับซ้อน
  • การตัดใบ: บางครั้งอาจจำเป็นต้องตัดใบเพื่อปรับปรุงรูปร่างหรือสร้างความหนาแน่น
  • การใช้ลวด: ลวดสามารถใช้เพื่อช่วยปรับแต่งรูปร่างของกิ่ง โดยรัดลวดรอบกิ่งและปรับรูปร่างตามที่ต้องการการตัดแต่งบอนไซเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และความรู้สึก มันคือการร่วมมือระหว่างธรรมชาติและศิลปะ จึงควรปฏิบัติอย่างระมัดระวัดและเอาใจใส่

เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดแต่ง

การปลูกบอนไซตามฤดูกาล

การปลูกบอนไซตามฤดูกาล เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเตรียมต้นไม้ การดูแล และการปรับปรุงรูปร่างของต้นบอนไซ ดังนั้นควรรู้จักการดูแลตามฤดูกาลให้เหมาะสม

1. ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)

 • การให้น้ำ: ต้นไม้เริ่มการเจริญเติบโตในฤดูนี้ ควรเพิ่มปริมาณน้ำ
 • การปุ๋ย: ให้ปุ๋ยเติมเต็มด้วยธาตุรองและเสริมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
 • การตัดแต่ง: เป็นเวลาที่ดีสำหรับการตัดแต่งกิ่งและใบเพื่อสร้างรูปร่าง

2. ฤดูร้อน (Summer)

 • การให้น้ำ: ควรให้น้ำบ่อยขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้ง
 • การปุ๋ย: สามารถให้ปุ๋ยบำรุงระบบรากหรือปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง
 • การตัดแต่ง: ป้องกันให้กิ่งไม่เจริญเติบโตเร็วเกินไปโดยการตัดแต่งเล็กน้อย

3. ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)

 • การให้น้ำ: ลดปริมาณน้ำลงเล็กน้อย
 • การปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อเตรียมต้นไม้สำหรับฤดูหนาว
 • การตัดแต่ง: แต่งกิ่งที่ไม่ต้องการ แต่หลีกเลี่ยงการตัดมากเกินไป

4. ฤดูหนาว (Winter)

 • การให้น้ำ: ลดปริมาณน้ำลง แต่ต้องระวังไม่ให้ดินแห้ง completely มากเกินไป
 • การปุ๋ย: หลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยในช่วงนี้เนื่องจากต้นไม้ไม่มีการเจริญเติบโต
 • การตัดแต่ง: หลีกเลี่ยงการตัดแต่ง แต่สามารถใช้ลวดเพื่อปรับรูปร่างกิ่งได้
 • ข้อควรระวัง: หากบอนไซของคุณเป็นพันธุ์ที่ต้องการความเย็นในฤดูหนาว, ควรให้ความเย็นสัมผัส แต่ควรป้องกันไม่ให้เกิดการแช่แข็ง

การดูแลบอนไซตามฤดูกาลจะช่วยในการรักษาสุขภาพของต้นไม้ ป้องกันโรค และรักษาความสวยงามของรูปร่างต้นไม้ไว้ได้อย่างยาวนาน

โรคและแมลงศัตรูบอนไซ

บอนไซ, ไม่แตกต่างจากพืชปกติ, สามารถถูกปะปนโดยโรคและแมลงศัตรู. การรู้จักสัญญาณและการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาสุขภาพของต้นบอนไซ

โรคที่พบบ่อย

 • โรครากเน่า: อาจเกิดจากการรดน้ำมากเกินไปหรือระบบระบายน้ำไม่ดี
 • โรคราดำ: ปะปนบนใบและกิ่ง ส่วนใหญ่เกิดจากเพลี้ยแป้ง
 • โรคราแป้ง: ปะปนสีขาวบนใบและกิ่ง
 • โรคใบจุด: จุดสีน้ำตาลหรือดำบนใบ

แมลงศัตรู

 • เพลี้ยแป้ง: สร้างสารหวานเหนียวซึ่งจะถูกราดำปะปน
 • เพลี้ยไฟ: กัดกินน้ำเลี้ยงจากใต้ใบ
 • ปาปิโยน: ขุมกิ่งและกัดกินใบ
 • หนอนเจาะกิ่ง: ก่อให้เกิดความเสียหายที่กิ่ง

การป้องกันและการรักษา

 • สังเกตการณ์: ตรวจสอบต้นบอนไซอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบสัญญาณของโรคหรือแมลงศัตรู
 • การให้น้ำ: ต้องระวังเรื่องการให้น้ำ, การให้น้ำมากเกินไปหรือการปล่อยให้ดินแห้งมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคได้
 • การพ่นสาร: ใช้สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และสารกำจัดแมลง โดยต้องอ่านคำแนะนำและใช้อย่างระมัดระวัด
 • เครื่องมือ: ต้องทำความสะอาดเครื่องมือเสมอ โดยเฉพาะหลังจากการตัดแต่งต้นที่มีโรค

เพื่อให้บอนไซของคุณมีสุขภาพดี ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษา. การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอและควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญ